December 9, 2022

pestcontrol

pestcontrol

Động vật học là gì?

Động vật học

Thời điểm hiện tại, có một lĩnh vực rất hay, thú vị đó là động vật học. Vậy nó là gì? Chủ đề ngày hôm nay, Pestcontrol-products cho bạn đáp án của câu hỏi này.

Các lĩnh vực

  • Hệ thống động vật hay Phân loại động vật : Nghiên cứu sự đa dạng của giới động vật.
  • Phôi sinh học động vật: Nghiên cứu quy luật phát triển cá thể động vật.
  • Sinh lí học động vật: Nghiên cứu cấu trúc và chức năng sống của nội quan cơ thể động vật.
  • Sinh thái học động vật: Nghiên cứu mối quan hệ của động vật với môi trường.
  • Hình thái học động vật: Nghiên cứu cấu tạo ngoài và đời sống của động vật.
  • Địa động vật: Nghiên cứu sự phân bố theo địa lý của động vật.
  • Phát sinh chủng loại học động vật: Nghiên cứu sự tiến hóa và lịch sử phát triển của giới động vật.

Xem thêm: https://khutrungxanh.com/

Các quy ước trong Động vật

Đơn vị phân loại và thứ bậc phân loại

 Có 9 bậc phân loại từ thấp lên cao gồm loài, chi (giống), họ, bộ, lớp, giới, vực sự sống và ngành. Đơn vị phân loại là một nhóm cụ thể khác với thứ bậc phân loại là những nấc giống như cái thang trên đó sắp xếp các đơn vị phân loại cùng bậc. Xen giữa còn có thể có thêm các thứ bậc phụ như phân giống, phân họ, liên họ, liên giống, … Đơn vị phân loại là một nhóm phân loại của một bậc nào đó phân biệt khá rõ với các nhóm khác. Ví dụ: Rattus và Mus là 2 đơn vị phân loại bậc giống. 2 giống này đều la thành viên của họ Chuột (Muridae). Chuột nhà (Rattus flavipectus), chuột cống (Rattus norvegicus) và chuột nhắt (Mus muculus) là các đơn vị phân loại bậc loài. Chuột nhà và chuột cống là thành viên của giống Rattus còn chuột nhắt là thành viên của giống Mus. Muridae là đơn vị phân loại bậc họ.  Musca là đơn vị phân loại bậc giống, khi nói đến Musca domestica (ruồi nhà) là đơn vị phân loại bậc loài,… thì loài, giống ở đây là các thứ bậc phân loại.

Cách gọi tên khoa học của động vật

Tên của các đơn vị phân loại bậc giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi (giống) được gọi bằng tên đơn. Tên khoa học của động vật được toàn thế giới nhất trí gọi bằng tiếng La-tinh (hoặc La-tinh hóa). Quy ước này không chỉ áp dụng cho giới Động vật mà còn áp dụng cho cả 4 giới khác (giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm và giới Thực vật). Riêng tên loài được gọi bằng tên kép: tên chi viết trước (viết hoa chữ cái đầu) và tên loài viết sau (viết thường). Giới Animalia (động vật), ngành Chordata (động vật có dây sống), … là những tên đơn. Euglena viridis (trùng roi xanh), Hydra vulgaris (thủy tức lưỡng tính), … là những tên loài viết kép.

Với bài viết ngày hôm nay, Pestcontrol-products hy vọng sẽ giúp bạn có một cái nhìn rõ ràng nhất từ động vật học. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: